Inicijativa građanki i građana Mostara traži besplatno predškolsko obrazovanje

Inicijativa građanki i građana Mostara traži besplatno predškolsko obrazovanje

Inicijativa građanki i građana Mostara pripremila je u povodu 8. marta inicijativu za nositelje vlasti u Gradu Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu koja se odnosi na besplatno predškolsko obrazovanja za svu djecu na tom području.

Pokrenuta inicijativa, kako ističu, ima za cilj skrenuti pažnju nositelja vlasti, kako gradskog, tako i kantonalnog nivoa, o jednakim mogućnostima za predškolsko obrazovanje za svu djecu bez obzira na materijalni status i mjesto stanovanja.

“Kroz rad na terenu, žene iz IGM-a uvidjele su da postoji neusklađenost između obrazovanja kadra za predškolsko obrazovanje, tačnije prijeke potrebe za produkcijom kadra za rad u predškolskim obrazovnim ustanovama, te gorućim pitanjem finansiranja predškolskih obrazovnih ustanova kako na gradskom, tako i na kantonalnom nivou.

Na ovaj način žene nastoje skrenuti pažnju javnosti o krucijalnim temama za razvoj društva i jednakih mogućnosti predškolskog obrazovanja za svu djecu”, poručili su iz Inicijative.

Pozvali su građanke i građane da 8. marta u Velikom parku u 11 sati zajedno s njima razgovaraju o važnosti predškolskog obrazovanja, problemu finansiranja te produkciji kadra, uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka nadležnih epidemioloških službi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *