Okrugli stol: “Žene u društvenom
aktivizmu sa akcentom na žene u vjerskim organizacijama i poveznica sa NVO”.

Okrugli stol: “Žene u društvenom<br>aktivizmu sa akcentom na žene u vjerskim organizacijama i poveznica sa NVO”.

Inicijativa građanki/na Mostar  organizira okrugli stol na temu “Žene u društvenom
aktivizmu sa akcentom na žene u vjerskim organizacijama i poveznica sa NVO”.
Okrugi stol će se održati 21.11.2022. u 18 sati u Hotelu Mostar u Mostaru.

S ciljem promocije ženskog aktivizma i položaja žena u udruženjima i organizacijama,
Inicijativa organizira okrugli stol kako bi se istakao značaj aktivnog učešća žena u nevladinim
organizacijama, uduženjima građana, vjerskim zajednicama.

Učesnice okruglog stola su dugogodišnje aktivistice: Aldijana Trbonja Tule, Marija Zelenika,
Elvedina Kazazić, Tijana Bašić. Moderatorica okruglog stola: Alma Pelo Zagorčić. 

Okrugli stol o ženskom aktivizmu je podržao State Department.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *